Mariya Nosovytska, 12 Jahre alt, Kiev (2)_Easy-Resize.com (1)